ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย มอบโล่ขอบคุณ

27 สิงหาคม 2561
385

เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรูผู้สนับสนุนการสมทบทุนในการช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับการรักษาและการปลูกถ่ายกระจกตาที่มีประสิทธิภาพมาก

ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย มอบโล่ขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู ในฐานะผู้สนับสนุนการสมทบทุนในการช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับการรักษาและการปลูกถ่ายกระจกตาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 สภากาชาดไทย โดย นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2561” พร้อมมอบโล่ขอบคุณ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายปราโมทย์ โอประเสริฐสวัสดิ์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน โครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ รองผู้อำนวยการสายงานบริหารโครงการพิเศษ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในฐานะเป็นองค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาการบริการ บุคลากร ระบบ และเครื่องมือทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับการรักษาและปลูกถ่ายกระจกตาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มทรูยังเป็นสื่อกลางให้ลูกค้าทรูมูฟ เอช ร่วมสบทบทุนให้ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ได้อีกตลอดทั้งปี ผ่านระบบ SMS เพียงพิมพ์ 10 เพื่อบริจาคครั้งละ 10 บาท หรือพิมพ์ 100 บริจาคครั้งละ 100 บาท ส่งมาที่ 91255 (*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

แชร์ข่าว :
Tags: