งาน“Good Society Expo 2018 ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา”

27 สิงหาคม 2561
442

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น.ณ ห้องกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรมเดอะ สุโกศล

งานGood Society Expo 2018 ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา”

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น.

ณ ห้องกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรมเดอะ สุโกศล

*******************************************************************************************************************

13.30 -14.00 น.           ลงทะเบียน

14.00 -14.10 น.           พิธีกรกล่าวต้อนรับและชมหนังสั้นแนะนำงาน

Good Society Expo 2018 ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา”

  • คุณพลวัชร ภู่พิพัฒน์ พิธีกรอาสา สถานีโทรทัศน์ ททบ.5
  • คุณวรินท์มาศ ปัญญาดี พิธีกรอาสา สถานีข่าว TNN24

 

14.10 –15.10 น.          เวทีชวนคิดชวนทำ  : “Good Society : ทุกปัญหาสังคม..คนไทยทุกคนช่วยได้”

  • ช่วยให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?

คุณอภิชาติ  การุณกรสกุล ประธานกรรมการมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

คุณปิยวรรณ องค์สุวรรณ ผู้จัดการโครงการ บริษัท กล่องดินสอ จำกัด

  • ช่วยต่อต้านคอร์รัปชันได้อย่างไร?

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

  • ช่วยพัฒนาการศึกษาได้อย่างไร?

คุณพัดชา มหาทุมะรัตน์ รองผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

  • ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร?

คุณสัญชัย ตัณฑวณิช ผู้อำนวยการมูลนิธิเอ็นไลฟ

  • ช่วยสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างไร?

ดร.ณัฐพันธ์ ศุภกา

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส.

  • ช่วยสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างไร ?

คุณเอด้า จิรไพศาลกุล  กรรมการผู้จัดการ เทใจดอทคอม

คุณฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์  กรรมการผู้จัดการร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์

คุณประภาพรรณ บรรลุศิลป์  ผู้จัดการโครงการ Food4Good

คุณอาชว์ วงศ์จินดาเวศย์  ผู้ก่อตั้งโซเชียลกีฟเวอร์

คุณนันทินี มาลานนท์  ผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา

 

15.10 – 15.20 น.                 เวทีชวนร่วมงาน “GSE” อีกตัวช่วย...ร่วมช่วยสร้างสังคมดี

  • คุณวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย
  • ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

 

15.20 -15.30 น.         ช่วงถาม – ตอบ  และบันทึกภาพความร่วมมือ “ร่วมทำดี ให้เกิดผล”

 

………………………………………………….

 

แชร์ข่าว :
Tags: