เตรียมพร้อมบัณฑิตพันธุ์ใหม่! คณะสหวิทยาการฯ ม.ศรีปทุม

24 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยศรีปทุม อบรมเตรียมความพร้อมบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เฟรชชี่”61 น้องใหม่คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ต้อนรับน้องใหม่ จัดอบรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมบัณฑิตพันธุ์ใหม่ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีและคณบดีคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ สู่ครอบครัว SPU พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากนั้นได้มีการจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในทุกๆกิจกรรม ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนาน ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 3 สำนักหอสมุด อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) 

สนุกไปกับการเรียนรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพ เลือกเรียนทีชอบ ต่อยอดอาชีพที่ใช่! DEK SPU เราเลือกเองได้..กับคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

แชร์ข่าว :
Tags: