ตลาดหลักทรัพย์ฯ MOU สวทน. และ TMA ส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรม

23 สิงหาคม 2561
1126

เพื่อส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและเล็ก นำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารไทย

   

 

สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา “Food Innovation and New Business Opportunity” พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม MOU ระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สวทน.) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เพื่อส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและเล็ก นำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารไทย โดยมี กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. และ ธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธาน TMA ร่วมลงนาม

 

 

                                                                 

ผู้ประสานงาน

สุดารัตน์ ตันติเวช 0 2009 9482

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

 

 

แชร์ข่าว :
Tags: