กิจกรรม “กันน็อก กันนะ”

21 สิงหาคม 2561
1027

 สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “กันน็อก กันนะ” สวมหมวกกันน็อก 100 % ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล

                                                               

นายธนันท์ชัย  เมฆประเสริฐวนิช (คนที่ 2 จากซ้าย)  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงานสำนักการจราจรและขนส่ง  (สจส.) กรุงเทพมหานคร  กล่าวเปิดงานและร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม “กันน็อก กันนะ” ในโครงการรณรงค์สถานศึกษา (อาชีวะ) ร่วมใจสวมหมวกกันน็อก 100% ในปี 2561 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเอกสารเพื่อการประกอบในการให้ความรู้เรื่องการเลือกและสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องและสร้างความตระหนักในการขับขี่อย่างปลอดภัยและเคารพกฏจราจรให้กับนักศึกษา โดยมี นายสมชาย เบ็ญจวรรณ์ (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล เป็นผู้รับมอบ  ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล 

กิจกรรมการรณรงค์สถานศึกษา (อาชีวะ) ร่วมใจสวมหมวกกันน็อก 100% ในปี 2561 จะนำร่องจัดขึ้นใน สถานศึกษาอาชีวะ ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือ รถจักรยานยนต์ และกลุ่มคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15-29 ปี โดยสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มชื่นชอบรถจักรยานยนต์ และนิยมใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการเดินทางเป็นประจำ

                                                                 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนศักย์  อุทิศชลานนท์ (โป้ง)

อีเมล์: tanasakutis@yahoo.com

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์   โทร    081  421 5249

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All