Pink Park Run “บ้านพิงพัก ให้รักช่วย RUN”

20 สิงหาคม 2561
845

 

ที่มางานวิ่ง

"ฉันอยากให้ ศูนย์ฯ นี้ เป็นที่พึ่งของผู้หญิง”

พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  พระราชทานแก่ นายแพทย์กฤษณ์ จาฏามระ  หัวหน้าศูนย์สิริกิต์บรมราชินีนาถ (เพื่อโรคมะเร็งเต้านม) และ ประธานมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ

จากจุดเริ่มต้นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่ นายแพทย์กฤษณ์ จาฏามระ โดยพระราชประสงค์ให้มี “ที่พึ่งของผู้หญิง” ที่ต้องเผชิญกับโรคมะเร็งเต้านม เราจึงสร้าง ศูนย์สิริกิต์บรมราชินีนาถ (เพื่อโรคมะเร็งเต้านม) สภากาชาดไทย ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ.2548 เพื่อเป็นศูนย์มะเร็งเต้านมชั้นนำของภูมิภาค ที่พร้อมด้วยอุปกรณ์และวิทยาการที่ทันสมัยในการตรวจวินิจฉัย การรักษา ตลอดจนการวิจัยโรคมะเร็งเต้านม

จากสถิติปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า โรคมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย

ขอชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อส่งต่อพลังความรักและกำลังใจ ผ่านกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศลในงานบ้านพิงพัก ให้รักช่วย RUN 

...ให้การวิ่งครั้งนี้  มีความหมายมากที่สุด...

ค่าสมัครจากการวิ่ง ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อมอบให้กับโครงการ "บ้านพิงพัก" โดยมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้

โดยบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อมอบให้กับโครงการ “บ้านพิงพัก” โดยมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ปตท. สานพลัง สู่ความยั่งยืน

 

จุดประสงค์การจัดงาน

เพื่อจัดกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล นำรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตรโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มอบให้กับโครงการ “บ้านพิงพัก” โดยมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ เพื่อแสดงความรักความห่วงใยและมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ และช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตเป็นปกติอย่างมีความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่ปลุกพลังคนไทยให้ใส่ใจสุขภาพ และตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายโดยเฉพาะการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

เปิดรับสมัคร

วันที่ 2 – 30 สิงหาคม 2561

วันที่จัดงาน

วันที่ 16 กันยายน 2561

สถานที่จัดงาน

สปอร์ต คอมมูนิตี้ สเตเดียม วัน (STADIUM ONE)

ระยะทาง (ไม่มีการแข่งขัน)

5 กิโลเมตร     ปล่อยตัว 06.00 น.

3 กิโลเมตร    ปล่อยตัว 06.10 น.

 

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามข้อมูลงานวิ่งเพิ่มเติม   

เบอร์  062-707-1139 

เวลา 10.00 - 19.00 น.

Facebook : Pink Park Run

แชร์ข่าว :
Tags: