อ.ส.คจับมือ อ.ต.กขยายตลาดผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค

19 สิงหาคม 2561
845

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกร


ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พร้อมด้วยนายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน อ.ต.ก. กรุงเทพฯ 

แชร์ข่าว :
Tags: