สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร รณรงค์สวมหมวกกันน็อก

3 สิงหาคม 2561
1084

“การรณรงค์สถานศึกษาร่วมใจสวมหมวกกันน็อก 100% ในปี 2561” ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เพื่อให้ความรู้เรื่องการเลือกและสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้อง

                                                               

สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.)  กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “การรณรงค์สถานศึกษาร่วมใจสวมหมวกกันน็อก 100% ในปี 2561” ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เพื่อให้ความรู้เรื่องการเลือกและสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้อง และสร้างความตระหนักในการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษาโดยมี นายสุราษฎร์  เจริญชัยกุล (ที่  3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร และนายธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช (ที่ 1จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยมี นายสุรินทร์ ตำหลิ่ม (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีให้การต้อนรับ

ทั้งนี้กิจกรรม การรณรงค์สถานศึกษา (อาชีวะ) ร่วมใจสวมหมวกกันน็อก 100% ในปี 2561 จะนำร่องจัดขึ้นใน สถานศึกษาอาชีวะ ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือ รถจักรยานยนต์ และกลุ่มคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15-29 ปี โดยสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มชื่นชอบรถจักรยานยนต์ และนิยมใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการเดินทางเป็นประจำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนศักย์  อุทิศชลานนท์ (โป้ง)

อีเมล์: tanasakutis@yahoo.com

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์   โทร. 081-421-5249

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All