กระทรวงสาธารณสุข ผสานความร่วมมือเครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ

13 มิถุนายน 2561
657

จัดประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 14  เน้นขยายการรักษามาตรฐานสากลสู่สถานบริการสาธารณสุขชุมชน

นพ. มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ขวา) พร้อมด้วย รศ.นพ. วัชรา บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) (ซ้าย) ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 14 เครือข่ายคลินิกโรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “ลมหายใจแห่งความสุข” มุ่งเน้นการขยายเครือข่ายในการรักษา เพื่อส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่อาศัยอยู่แม้ในพื้นที่ห่างไกล ให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพใกล้บ้าน และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ด้วยการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในการรักษาโรคหืดในระดับชุมชนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

คุณปาริชาติ สุวรรณ์ (ปุ้ม)

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ โทร.02-439-4600 ต่อ 8304

อีเมล์ paricharts@corepeak.com

แชร์ข่าว :
Tags: