โครงการ 'พันธุ์ผัก รักษ์สุขภาพ'

17 พฤษภาคม 2561
1539

สยามลวดเหล็กฯ จัดโครงการ 'พันธุ์ผัก รักษ์สุขภาพ' ส่งต่อความรู้การปลูกผักเกษตรอินทรีย์

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด จัดโครงการ “พันธุ์ผัก รักษ์สุขภาพ” สืบสานแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงผ่านพนักงาน โดยให้ความรู้ในการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผักและต้นกล้าจากศูนย์การเรียนรู้สวนเกษตรอินทรีย์ SIW 1 Rai Farm ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงงานสยามลวดเหล็กฯ ให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งพันธุ์ผักที่ได้รับนอกจากจะนำไปปลูกเพื่อลดค่าใช้จ่ายสำหรับการประกอบอาหาร โครงการดังกล่าวยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในครัวเรือนด้วย ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนเกษตรอินทรีย์ SIW 1 Rai Farm

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

จิรานุช กองทอง ดลภัทร โชโต

บริษัท สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ จำกัดบริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด

โทร.02-693-7835 ต่อ 25 โทร. 02-937-0060 ต่อ 1111

แชร์ข่าว :
Tags: