แม็คโครส่งเสริมอบรมหลักสูตร "การจัดการร้านค้าปลีก"

17 เมษายน 2561
1647

โดยทีมงาน “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” เพื่อเพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

 

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยนางอารีย์ วงศ์รัศมี (คนที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประสานการผนึกกำลังกลุ่มธุรกิจและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ (คนที่ 7 จากขวา) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ, นายเฉลิมชัย เจริญนาคเพิ่มพูน (คนที่ 6 จากขวา) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาร้านสหกรณ์ กองส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษาโครงการฯ นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการ ยกระดับสหกรณ์ไทย-สร้างค้าปลีกไทยเข้มแข็ง จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการร้านค้าปลีก" โดยทีมงาน “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” เพื่อเพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการธุรกิจ  ณ ศูนย์แม็คโครมิตรแท้โชห่วย แม็คโครสาขาลาดพร้าว เมื่อเร็วๆนี้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด  โทร. 02-631-2290-5

ชวัลวิชช์ โค้ว (โส่ย)                                               สุดา ศรีบุศยดี (เตย)                     

โทร. 02-631-2290-5                                             โทร. 02-631-2290-5                                

มือถือ. 081-907-1765                                           มือถือ. 089-068-4345                  

อีเมล์. [email protected]              อีเมล์. [email protected]           

 

แชร์ข่าว :
Tags: