สัมมนา “Load Forecast : ทิศทางการใช้ไฟฟ้าอนาคต”

23 พฤศจิกายน 2560
799

 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จะจัดงานสัมมนา"LOADFORECAST: ทิศทางการใช้ไฟฟ้าในอนาคต"เพื่อนำเสนอค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว และ การวางแผนจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ต่อไป เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานโดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)และโฆษกกระทรวงพลังงานและดร.เทียนไชยจงพีร์เพียง ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ในวันพุธที่ 29พฤศจิกายน พ.ศ. 2560เวลา 09.30-13.00 น.  ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ผู้ที่สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ www.bangkokbiznews.com/seminar/loadforecast (สำรองที่นั่งด่วนจำนวนจำกัด)

แชร์ข่าว :
Tags: