รถไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 8 อำเภอ จ.อุทัยธานี

รถไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 8 อำเภอ จ.อุทัยธานี

แจ่มเลย..รถไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 อำเภอ จ.อุทัยธานี

นายศุภโชค สระทองขำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 อำเภอ จังหวัดอุทัยธานี  ได้ริ่เริ่มโครงการนำรถพลังงานไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นำนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ เพื่อลดมลภาวะ คงไว้ซึ่งอากาศที่บริสุทธิ์ และรักษาธรรมชาติไว้อย่างยั่งยืน โดยมี บริษัท โกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งมอบรถไฟฟ้าเมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา