มอบอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับคนพิการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

มอบอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับคนพิการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 

พก. จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับคนพิการ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I-Walk)

นายกรัฐมนตรีมอบอุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน I-Walk ให้โรงพยาบาล และสถานคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการ หลัง พม. จับมือ มธ. ร่วมพัฒนาคุณภาพเทียบเท่าสากล และถูกกว่าต่างประเทศกว่า 10 เท่าตัว

วันนี้ (27 มิ.ย. 60) เวลา 08.30 น. นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับคนพิการ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I-Walk) ให้แก่โรงพยาบาลและสถานคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการ

10 แห่ง รวมจำนวน 10 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่มีปัญหาด้านอัมพาตครึ่งซีกและ กล้ามเนื้ออ่อนแรง พร้อมทั้งชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว โดยมีพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี คณะผู้บริหารกระทรวง พม.  ผู้แทนโรงพยาบาล และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ เข้าร่วมงาน ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการชั้น 1 ทำเนียบรัฐบาล

 พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง   ของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ดำเนินการดูแลผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ผู้ที่เป็นอัมพาตครึ่งซีก และคนพิการกล้ามเนื้ออ่อนแรง รวมถึงผู้สูงอายุ ที่มีสาเหตุมาจาก โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย โดยเฉพาะวัยทำงานในช่วงอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป โดยประเทศไทย พบว่า มีอัตราการเกิดโรคดังกล่าว 690 คนต่อประชากร 1 แสนคน หรือ มีผู้ป่วยโรคนี้ในประเทศไทยประมาณ 496,800 คน และยังมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงอีกประมาณ 10 ล้านคน ทั้งนี้ การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย

หรือคนพิการ ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพื่อให้กลับมามีสภาพร่างกายใกล้เคียงกับปกติ แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดและอุปกรณ์กายภาพบำบัดส่วนใหญ่นำเข้ามาจากต่างประเทศทำให้มีราคาสูง ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าวมีใช้เพียง ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่บางแห่ง ทำให้เกิดปัญหาผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาดเล็ก ขาดโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์กายภาพบำบัดที่เหมาะสมและทันสมัย ส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายได้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

 พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. โดย พก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับการผลิตอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับคนพิการ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือ  I-Walk ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 ชุด คือ 1) ชุดอุปกรณ์ช่วยก้าวเท้าคล้ายการก้าวขึ้นบันได และ 2) ชุดอุปกรณ์ช่วยพยุงตัวสามารถรับน้ำหนักของผู้ป่วยได้ 100 กิโลกรัม ที่มีชุดควบคุมแสดงผลเป็นระบบสัมผัสหน้าจอ พร้อมทั้งยังได้มีการทดสอบกับผู้ป่วย ซึ่งอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับคนพิการ (I-Walk) มีแนวโน้มเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินให้ดีขึ้น ภายหลังจากการฝึกเดินเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ทั้งในระยะทางในการเดิน ความเร็ว และความสามารถในการทรงตัวดีขึ้น ซึ่งมีต้นทุนการผลิตประมาณเครื่องละ 250,000 บาท ต่ำกว่าราคาจากต่างประเทศกว่า 10 เท่าตัว โดยปัจจุบันได้ดำเนินการผลิตอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และในวันนี้ได้ส่งมอบอุปกรณ์    ช่วยฝึกเดิน I-Walk ให้แก่โรงพยาบาลและสถานคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการ 10 แห่ง รวมจำนวน 10 เครื่อง ได้แก่ 1) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี 2) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ      พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 3) โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  4) ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 (นาควัชระอุทิศ) กรุงเทพมหานคร 5) โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม 6) ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี 7) โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี 8) โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี 9) สถาบันสิรินธรเพื่อ    การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และ 10) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 “การจัดทำอุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน I-Walk ในครั้งนี้ เป็นโครงการนำร่อง เพื่อพัฒนาไปสู่การใช้งานจริง และนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชน โดยจะขยายผลการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ขาดแคลนโอกาสในการเข้ารับการรักษา ทั้งนี้ อุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน I-Walk นับเป็นก้าวแรก ที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาที่แท้จริงของสังคมไทย ด้วยผลงานวิจัยไทย โดยฝีมือคนไทย 100 เปอร์เซ็นต์” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย