Digi.travel Conference & Expo ครั้งที่ 2 วันที่ 28 มิถุนายน

19 มิถุนายน 2560
545

เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกับความท้าทายใหม่ทางธุรกิจกับกลยุทธ์ปัญญาประดิษฐ์ สื่อดิจิทัล องค์ความรู้และยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

Travel Media Applications ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สาขาประเทศไทย (PATA Thailand Chapter) กำหนดจัดงาน Digi.travel Conference & Expo ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสนานา) รวบรวมผู้บรรยายชื่อดังมากมายที่จะมาร่วมพูดคุยถึงความท้าทายในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในยุคดิจิทัล งานครั้งนี้ถือเป็นการประชุมประจำปีครั้งสำคัญซึ่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวออนไลน์ (eTourism)  ธุรกิจการท่องเที่ยวผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (mTourism) เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว การตลาดระบบดิจิทัลสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว และช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีทั้งผู้จัดซื้อ ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมรีสอร์ททั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกเดินทางมาร่วมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ

 

การประชุมครั้งนี้นำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ “The big challenges of today and tomorrow (ความท้าทายครั้งใหญ่ของวันนี้และวันหน้า)” โดย ดร. มาริโอ ฮาร์ดี้ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (PATA), “Thailand 4.0 and Insights on the Digitization of the Thai Tourism Industry (ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 และการเปลี่ยนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่ระบบดิจิทัล)” โดย Roland Berger บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก และ “Travel innovations in China that spread worldwide (นวัตกรรมเพื่อการเดินทางในประเทศจีนที่แพร่หลายไปทั่วโลก)” โดย Ctrip บริษัทท่องเที่ยวชื่อดัง โดยมีผู้บรรยายในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

 

   How you can be part of the revolution that Artificial Intelligence brings (คุณจะมีส่วนร่วมในการปฏิวัติธุรกิจด้วยปัญญาประดิษฐ์อย่างไร) โดย

Zumata

   How the power of Technology helps people go places (พลังแห่งเทคโนโลยีนำพาผู้คนเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างไร) โดย

Expedia

   Digital Payments and Cryptocurrencies (การชำระเงินระบบดิจิทัลและสกลุเงินดิจิทัลรูปแบบต่าง ๆ) โดย

Per Lind

   The Next Steps towards Digitization of your Business (ก้าวต่อไปสู่การเปลี่ยนธุรกิจของคุณสู่ระบบดิจิทัล) โดย

ศาสตราจารย์ ดร. มาเรียนนา ซิงกาลา

   Very practical insights that you can use the next day (องค์ความรู้ที่คุณประยุกต์ใช้งานได้จริงในวันหน้า) โดย

TripAdvisor

   New business models to work with OTAs (แบบจำลองธุรกิจแนวใหม่เพื่อการทำงานกับตัวแทนด้านการท่องเที่ยวแบบออนไลน์) โดย

Traveliko

    และ Business Travellers (นักเดินทางธุรกิจ) โดย

BudgetBusinessTravel

   Insights on how a tourism authority can leverage a destination and the travel businesses using social media (หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจะสามารถยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจการท่องเที่ยวโดยใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างไร) โดย

Mekong Tourism

   และ

Bangkok River Partners

   How travel & hospitality companies prepare themselves for the millennials, and how they adopt to the technologies (บริษัทท่องเที่ยวและโรงแรมรีสอร์ทควรเตรียมการอย่างไรกับนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่และต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีอย่างไร) โดย คณะผู้บรรยายรับเชิญชื่อดัง ร่วมแสดงความยินดีกับโครงการชนะเลิศในงานประกาศผลรางวัล

Digital Innovation Awards

  (กิจกรรมช่วงเย็น)

 

นอกจากนี้ งานประชุมยังรวบรวมผู้ให้บริการชั้นนำจำนวนมากเข้าร่วมนำเสนอสินค้าและบริการ อาทิ PayPal, Andovar, Ematic Solutions, Andaman SEO, Sure2Trips และ Zumata ตลอดจนมีเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รูปแบบและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการสัมมนาถึงแนวทางที่ผู้ถือหุ้นบริษัทท่องเที่ยวสามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อการันตีความสำเร็จในอนาคตซึ่งอุตสาหกรรมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 

ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมตามมาตรฐานระดับหรูของโรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมเครื่องดื่มชากาแฟ บริการอาหารกลางวันและเครื่องดื่มช่วงเย็น ภายใต้บรรยากาศการประชุมที่หรูหราและผ่อนคลายเป็นกันเอง

 

งาน Digi.travel Conference & Expo ครั้งที่ 2 สนับสนุนโดย Khiri Travel, Hype Global, BMAsia, และ วิวาลดี้ อินทิเกรเต็ด พับลิค รีเลชั่นส์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าในราคาพิเศษ กรุณาติดต่อ http://thailand2017.digi.travel

 

เกี่ยวกับงาน Digi.travel Conference & Expo ครั้งที่ 2

งาน Digi.travel Conference & Expo ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 จะมอบคำตอบต่อคำถามทั้ง 5 ข้อในยุคแห่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบดิจิทัล โดยงาน Digi.travel Thailand International Conference & Expo เป็นส่วนหนึ่งของงาน Digi.travel World Events ถือเป็นการประชุมประจำปีครั้งสำคัญซึ่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวออนไลน์ (eTourism)  ธุรกิจการท่องเที่ยวผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (mTourism) เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว การตลาดระบบดิจิทัลสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว และช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีทั้งผู้จัดซื้อ ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมรีสอร์ททั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกเดินทางมาร่วมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ

 

Travel Media Applications ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สาขาประเทศไทย (PATA Thailand Chapter) ดำเนินการจัดงานเป็นปีที่ 2 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่กรุงเทพฯ โดยในครั้งนี้มีกิจกรรมเพิ่มเติมคือ TripAdvisor Insights Masterclass โดยได้รับความร่วมมือจาก TripAdvisor และในช่วงเย็นจะเป็นงานประกาศผลรางวัลDigital Innovation Asia Awards ครั้งที่ 4 เพื่อยกย่องผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวระบบดิจิทัลที่มีความโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าในราคาพิเศษ กรุณาติดต่อ http://thailand2017.digi.travel

 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

วีรวรรณ แซ่จ๋าว (เอ)

PR Manager and Media Relations Specialist          

มือถือ: 085-000-1476                                         

อีเมล์: veerawan.s@vivaldipr.com

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All