“สานพลังผลักดัน Startup สู่ตลาดสากล”

14 พฤศจิกายน 2559
1039

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเอ็กซ์ปาร่า ,บัวหลวง เวนเจอร์ส

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (TCELS) ได้กำหนดจัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“สานพลังผลักดัน Startup สู่ตลาดสากล”โดย ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ที่ ๓ จากขวา)นายยาญชัย ตันติรัฐพงศ์ รองประธานและผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ในนามบริษัท บัวหลวง เวนเจอร์ส จำกัด (ที่ ๒ จากขวา)นายดั๊กลาส อับบรัมส์ (Mr.Douglas Abrams) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์ปาร่า จำกัด (ที่ ๓ จากซ้าย)ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาธุรกิจ Startup ด้านชีววิทยาศาสตร์ โดยการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ กระตุ้นการเติบโต รวมถึงการร่วมลงทุนในงานได้รับเกียรติจากผู้ร่วมลงนามเป็นพยานในพิธีได้แก่ นางรัตนา เล็งศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ที่ ๑ จากขวา),ดร.พนุกร จันทรประภาพ รองประธานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ ๑ จากซ้าย) และ Ms. Fei-Sen Yap Regional ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจระดับภูมิภาคบริษัท เอ็กซ์ปาร่า จำกัด (ที่ ๒ จากซ้าย)ณศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เมื่อเร็วๆนี้

 

                        

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ศรินภัสร์ ลีลาเสาวภาคย์ (เจน)                 

เจ้าหน้าที่บริหารงานสื่อสารองค์กร

ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกิจและเครือข่ายร่วมมือ

โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๔๔ ๕๔๙๙ ต่อ ๑๒๗

มือถือ : ๐๙๗ ๑๒๓ ๙๕๙๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แชร์ข่าว :
Tags: