JARTON ต้อนรับผู้บริหาร Beslags-Grossistenสวีเดน

JARTON ต้อนรับผู้บริหาร Beslags-Grossistenสวีเดน

จาร์ตัน แอนด์ ซันส์ ผู้ผลิตและส่งออกอุปกรณ์ประตูครบวงจร JARTON ต้อนรับผู้บริหารบริษัท Beslags-Grossisten พร้อมด้วยตัวแทนจากสถานทูตสวีเดน

นายธีธัช จึงกานต์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท จาร์ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกอุปกรณ์ประตูครบวงจร ภายใต้แบรนด์ JARTON และผู้นำเข้าแบรนด์ Schlage , Briton , Fusion , Von Duprin ต้อนรับ Mr.Hans

Tensby กรรมการบริษัท Beslags-Grossisten พร้อมด้วยนายองอาจ พัฒนจินดา ที่ปรึกษาฝ่ายการค้าสถานทูตสวีเดน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธุรกิจ