งานมอบรางวัลศิษย์เก่าญี่ปุ่นดีเด่น ประจำปี 2558

23 มีนาคม 2559
1546

วันที่ 24 เมษายน 2559 ตั้งแต่ เวลา 10.30 น.ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร สุริวงศ์ กรุงเทพ

ขอเชิญร่วมงานมอบรางวัลนักเรียนเก่า / ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558 ของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ฯ ด้วยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ ส.น.ญ. ได้พิจารณาคัดเลือก นักเรียนเก่า / ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2557 จำนวน 6 คน พิธีมอบรางวัล ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร สุริวงศ์ กรุงเทพ วันที่ 24 เมษายน 2559  ตั้งแต่ เวลา 10.30 น. บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เคยเป็นนักเรียนเก่า / ศิษย์เก่าญี่ปุ่น เช่น นายสุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ นายสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ ศิลปินแห่งชาติ ฯลฯ ก่อนหน้านั้น จะมีพิธีรดน้ำสงกรานต์ แด่ ศิษย์เก่าญี่ปุ่น อาวุโส อีกด้วย เสร็จพิธีขอเชิญถ่ายรูปและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

 

 

ประวัติโดยย่อ

ดร. ธาริษา   วัฒนเกสปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย สำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเคโอ ( Keio   University    )

ศ. ดร. เสาวภา   อังสุภานิชปัจจุบันรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคจิ ( Kochi University   ) ด้าน Aquatic Environmental Science เป็นนักวิจัยไทยคนแรกที่ศึกษาสัตว์พื้นใต้น้ำและค้นพบสัตว์ชนิดใหม่ 11 ชนิด จาก ทะเลสาปสงขลา และ ทะเลในหลายจังหวัดในภาคใต้ ได้รับรางวัล บุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

ศ. ดร. ธนารักษ์   ธีระมั่นคง ปัจจุบัน อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จบการศึกษาจาก Tokyo Institute of Technology นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2557 ประสบความสำเร็จมีผลงานด้าน ประมวลผลภาษาธรรมชาติ เหมืองข้อมูล โปรแกรมการหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ   โปรแกรม ThammaTRANS

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ผู้บริหารของบริษัททางด่วนกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) หรือ ปัจจุบัน บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) นายกสภาสถาบันเทคโนโลยี่ไทย - ญี่ปุ่น   จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยโตเกียว ( Tokyo University ) ด้านวิศวกรรมศาสตร์

นายสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ ปัจจุบัน นักแสดง ผู้กำกับ โปรดิวเซอร์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2557 ศึกษาด้าน ศิลป์ สาขาวิชาการภาพยนต์ มหาวิทยาลัย นิฮง ( Nihon University    )  

นายสุเทพ วงศ์กำแหงปัจจุบัน นักร้อง   ได้รับประกาศนียบัตร จาก   Tokyo   University   of   Art   ได้รับการยกย่องเป็น   ศิลปินแห่งชาติ   ปี 2533 สาขาศิลปะการแสดง ( เพลงไทยสากล – ขับร้อง )

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

นายนิติ วิรัชวงศ์ ประชาสัมพันธ์ ส.น.ญ. โทร 0898108155 

นางสาวกัลยา   วานิชกิตติกูล ผู้จัดการ ส.น.ญ.โทร. 02–3571241 – 5

แชร์ข่าว :
Tags: