"หนึ่งคนให้ หลายคนรับ" กิจกรรมบริจาคโลหิต ส่งต่อชีวิต กับ "ดิไอคอนกรุ๊ป"

"หนึ่งคนให้ หลายคนรับ" กิจกรรมบริจาคโลหิต ส่งต่อชีวิต กับ "ดิไอคอนกรุ๊ป"

"ดิไอคอนกรุ๊ป" ชวนตัวแทนจำหน่าย และพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิตให้กับ "ศูนย์รับบริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย" กับโครงการ The Icon Young blood donation

บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด เป็นธุรกิจ ขายของออนไลน์ รูปแบบใหม่ ภายใต้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ภายใต้แบรนด์สินค้า Boom โดย พอล (คุณวรัตน์พล วรัทย์วรกุล) เล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมส่วนรวม ด้วยการจัดกิจกรรมเชิญชวนตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ และเหล่าพนักงาน ในการร่วมมือร่วมใจบริจาคโลหิต ให้กับ ศูนย์รับบริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในโครงการ The Icon Young blood donation

งานนี้ได้รับความสนใจและได้รับความร่วมมือ สนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี ทั้งจากตัวแทนจำหน่ายในกรุงเทพฯ และตัวแทนจำหน่ายภาคต่างจังหวัด ส่งผลให้งานนี้ได้รับโลหิตจำนวนทั้งหมด 211 ยูนิต รวมปริมาณ 84,400 ซีซี สามารถนำโลหิต ไปช่วยเหลือผู้ป่วย ได้มากถึง 633 คน (ค่าเฉลี่ยโลหิตต่อถุง มีปริมาณ 400 ซีซี เลือด 1 ยูนิต ต่อชีวิตให้ผู้ป่วยได้ถึง 3 คน)

นับว่าเป็นเป็นกิจกรรมจิตอาสา ที่มีประโยชน์ในการเสียสละโลหิตของผู้ร่วมโครงการ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นได้ ในยามคับขันที่ยังต้องการโลหิต โดยกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่  29 กันยายน 2565 ณ The iCon House (รามอินทรา) ที่ผ่านมา

"หนึ่งคนให้ หลายคนรับ" กิจกรรมบริจาคโลหิต ส่งต่อชีวิต กับ "ดิไอคอนกรุ๊ป" "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ" กิจกรรมบริจาคโลหิต ส่งต่อชีวิต กับ "ดิไอคอนกรุ๊ป"

"หนึ่งคนให้ หลายคนรับ" กิจกรรมบริจาคโลหิต ส่งต่อชีวิต กับ "ดิไอคอนกรุ๊ป" "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ" กิจกรรมบริจาคโลหิต ส่งต่อชีวิต กับ "ดิไอคอนกรุ๊ป"