ปัจจัยเสี่ยง และสัญญาณเตือน "มะเร็งเต้านม"

ปัจจัยเสี่ยง และสัญญาณเตือน "มะเร็งเต้านม"

เช็กปัจจัยเสี่ยง และสัญญาณเตือน "มะเร็งเต้านม" สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้หญิง โดยระยะเริ่มต้นจะไม่แสดงอาการใดๆ พบเพียงก้อนเนื้อให้สัมผัสได้เท่านั้น หากละเลยไม่เข้ารับการตรวจ อาจลุกลามเข้าสู่ภาวะอันตรายได้

นพ.จุลศักดิ์ บุญไทย ศัลยแพทย์ ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า มะเร็งเต้านม เป็นโรคร้ายที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้ แต่มักเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในเต้านม โดยเฉพาะเซลล์ท่อน้ำนม ที่เซลล์เริ่มแบ่งตัวผิดปกติและลุกลามออกไปยังอวัยวะอื่นๆ

ในระยะแรกของ "มะเร็งเต้านม" จะไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ แต่สามารถสังเกตอาการที่เปลี่ยนแปลงได้ ดังนี้

  1. คลำพบก้อนบริเวณเต้านมหรือใต้วงแขน
  2. มีรอยบุ๋ม รอยย่น ผื่นคัน บริเวณลานหัวนม
  3. เกิดอาการเจ็บผิดปกติที่เต้านมหรือใต้วงแขน
  4. มีของเหลวหรือน้ำเหลืองไหลออกมาจากเต้านม

ปัจจัยเสี่ยงของ มะเร็งเต้านม อาจเกิดจากผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป การกินยาคุมกำเนิดนานกว่า 5 ปี และมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม ซึ่ง การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มีความสำคัญอย่างมาก หากแพทย์ตรวจพบ "เซลล์มะเร็ง" ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ยิ่งมีโอกาสหายจากโรคได้มากกว่าการตรวจเจอเซลล์มะเร็งในระยะลุกลาม ดังนั้นผู้ที่มีอายุ 35-40 ปี ควรเข้ารับการตรวจ Digital Mammogram เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง เพื่อการค้นหาก้อนเนื้อร้ายที่แม่นยำ

ปัจจุบัน ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว มีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ ให้บริการทั้งศัลยกรรมทั่วไปและศัลกรรมเฉพาะทาง พร้อมด้วยการผ่าตัดที่ทันสมัยและการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ที่ช่วยให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง ลดอาการเจ็บแผล และใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อย ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น