งาน CIBJO Congress 2017

งาน CIBJO Congress 2017

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร

 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ CIBJO Congress 2017 เป็นการจัดประชุมสามัญประจำปีของสมาพันธ์เครื่องประดับโลก เพื่อสรุปแนวทางและนโยบายอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งยังเป็นเวทีนำเสนอปัญหา และแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของโลก โดยมีสมาชิกกว่า 40 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน โดย ประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีนี้ งาน CIBJO Congress 2017 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ CIBJO Congress 2017 จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร