NPS ครองรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น

NPS ครองรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น

NPS ครองรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย ฯ ระดับประเทศ ปีที่ 8 ติดต่อกัน ระดับเพชร

นายประหยัด แช่มภุชา หัวหน้าสายงานปฏิบัติการเดินเครื่อง บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้นำด้านพลังงานทดแทนจากพลังงานปลูกได้ เข้ารับประกาศนียบัตรเกียรติยศ รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ปีที่ 8 ติดต่อกัน ระดับเพชร จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมี นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบ ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร