การประชุม BIIA 2017 Biennial Conference

การประชุม BIIA 2017 Biennial Conference

ภายใต้แนวคิดการเข้าสู่ยุคข้อมูลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ รวบรวมผู้นำอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ ร่วมมือความท้าทายของการหลอมรวมในระบบนิเวศเครดิต

 

 

การประชุม Biennial BIIA (Business Information Industry Association) Conference 2017 จัดขึ้นที่โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Embracing Digitization” และมีวิทยากรชั้นนำเข้าร่วมงานมากมาย นำโดย ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การประชุมครั้งนี้ถือเป็นงานครั้งสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมข้อมูลทางธุรกิจและเครดิต ตลอดจนผู้กำหนดนโยบายและผู้ร่างกฎหมาย ซึ่งแสวงหาข้อมูลและองค์ความรู้เชิงลึกเพื่อรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต ภายใต้สภาวะที่ข้อมูลข่าวสารมีการเคลื่อนไหวและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

รักษิณา สุภัทท์นันทกุล

มิดาส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นเนล

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์: 080-304-8870

เว็บไซต์: www.midas-pr.com