เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมอำนวยความสะดวก ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมอำนวยความสะดวก ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

ประชาชน ที่มาร่วมวางดอกไม้จันทน์ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณลานหน้าอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก

 

เดอะมอลล์ กรุ๊ป เตรียมจัดอาหารเจ น้ำดื่ม ให้บริการประชาชนที่มาร่วมวางดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก
ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม นี้

เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ที่มาร่วมวางดอกไม้จันทน์ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณลานหน้าอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๖ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
ขนาดใหญ่ที่ทางกรุงเทพมหานครจัดเตรียมสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่รามคำแหง, บางกะปิ, คลองตัน, ลำสาลี, สุขาภิบาล๑-๓, พัฒนาการ และบริเวณใกล้เคียง เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้จัดเตรียมอาหารเจ และน้ำดื่มสำหรับให้บริการประชาชนตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. โดยคาดว่าในจุดนี้จะมีประชาชนมาร่วมถวายจันทน์มากกว่า ๕ หมื่นคน 

และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เดอะมอลล์ ทุกสาขา และบลูพอร์ต หัวหิน ได้เตรียมการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความประสงค์ในการร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยบริการรถรับส่งประชาชน
จากเดอะมอลล์ทุกสาขา และบลูพอร์ต หัวหิน  ไปยังสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.  พร้อมบริการจอดรถฟรี ที่เดอะมอลล์ ทุกสาขา และบลูพอร์ต หัวหิน  ตั้งแต่เวลา
o๖.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. 

 

           เส้นทางบริการรถ รับ- ส่ง ประชาชน

เส้นทางที่ ๑       เดอะมอลล์รามคำแหง                ไปยังลานด้านหน้าอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก

เส้นทางที่ ๒       เดอะมอลล์บางกะปิ                    ไปยังลานด้านหน้าอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก

เส้นทางที่ ๓       เดอะมอลล์ ท่าพระ                     ไปยังวัดเวฬุราชิณ

เส้นทางที่ ๔       เดอะมอลล์ บางแค                    ไปยังวัดบุณยประดิษฐ์  

เส้นทางที่ ๕       เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน             ไปยังวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง

เส้นทางที่ ๖       เดอะมอลล์ โคราช                      ไปยังลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี

เส้นทางที่ ๗       บลูพอร์ต  หัวหิน                         ไปยังวัดห้วยมงคล

 

ทั้งนี้  ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม นี้  เดอะมอลล์ ทุกสาขา และบลูพอร์ต หัวหิน จะปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป   และจะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่   ๒๗   ตุลาคม ๒๕๖o

....................................................................................

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด  โทร.๐๒-๓๑๐-๑๐๒๑

พัชรพร กิจพยัคฆ์ (มิ้ง)                          โทร.๐๘๙-๔๕๖-๓๕๓๒                       

ศรัญจิต ลีลากิจไพศาล (กิ๊ฟ)               โทร.๐๘๘-๖๐๖-๐๖๖๖

ธนพงษ์ เจริญบุญณะ (ต้อง)                                โทร.๐๘๔-๑๔๐-๗๗๗๕                       

ยุคลธร เจริญพิริยะ (ยุ้ย)                      โทร.๐๙๗-๒๓๕-๘๒๖๕