ซี.พี.กัมพูชา-ซี.พี.ลาวจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่ในหลวง ร.9

ซี.พี.กัมพูชา-ซี.พี.ลาวจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่ในหลวง ร.9

กิจกรรม “ซีพีเอฟ ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ประเทศกัมพูชา

 

นายปรีดา จุลวงษ์ รองประธานกรรมการ บริษัท ซี.พี.กัมพูชา จำกัด เปิดเผยว่า คณะผู้บริหารและพนักงานชาวซี.พี.กัมพูชา พร้อมใจจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงการแปรสัญลักษณ์เลข 9 และกิจกรรม “ซีพีเอฟ ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ สำนักงานโรงงานผลิตอาหารสัตว์พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

 

ด้าน นายทำนอง พลทองมาก รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด กล่าวว่า ชาวซี.พี.ลาวทั้งคณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน ในส่วนของสำนักงาน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และโรงงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมกันกับประเทศอื่นๆ และจัดแปรสัญลักษณ์เลข 9 ตลอดจนกิจกรรม “ซีพีเอฟ ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9” ณ สำนักงานนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

ทั้งนี้ ชาวซีพีเอฟทั้งในประเทศไทยตลอดจนประเทศที่เครือซีพีและซีพีเอฟเข้าไปลงทุนทำธุรกิจ อาทิ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน บังกลาเทศ ได้ผนึกพลังองค์กรในการปลูกดาวเรืองมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และได้ร่วมกันดูแลต้นดาวเรืองให้งอกงาม และพร้อมที่จะเบ่งบานเหลืองอร่ามในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ขณะเดียวกัน บริษัทยังแจกกล้าพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองให้พนักงานและชุมชนโดยรอบนำไปปลูกที่บ้านของตนเองด้วย./

 

พรรณินี  นันทพานิช  ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF  
โทร. 02-766-7343-5 , 02-631-0641, 02-638-2713 / E - mail : [email protected]