QS เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียประจำปี 2018

QS เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียประจำปี 2018

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังติด 50 อันดับสถาบันชั้นนำของเอเชีย

 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียประจำปี 2018 ของ QS ซึ่งนำเสนอในวันนี้โดยนักวิเคราะห์การศึกษาระดับสูงทั่วโลกของ QS Quacquarelli Symonds เผยให้เห็นว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังคงติดอันดับ 1 ใน 50 มหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย แต่ตกลงมาอยู่ที่อันดับ 50 จากอันดับ 45 ในปีที่แล้ว นอกจากนั้นยังเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัย Nanyang Technological University รั้งอันดับดีที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยในสิงค์โปร์

 

http://mma.prnewswire.com/media/554277/QS_Quacquarelli_Symonds_Logo.jpg

 

ผลการค้นพบที่สำคัญในระดับประเทศ

 

- มหาวิทยาลัยมหิดลไต่จากอันดับที่ 61 มาเป็นอันดับที่ 58

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ติด 100 อันดับแรก โดยไต่จากอันดับที่ 101 มาเป็นอันดับที่ 97

- ในบรรดามหาวิทยาลัย 10 อันดับแรกของไทย มีเพียง 3 มหาวิทยาลัยที่มีการไต่อันดับขึ้น

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีคะแนนลดลงแปดในสิบจากตัวชี้วัดของ QS

- มหาวิทยาลัยไทย 12 แห่ง จากทั้งหมด 16 แห่งในการจัดอันดับของ QS มีคะแนนเกี่ยวกับบุคลากรระดับปริญญาเอกลดลง ชี้ให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยไทยมีบุคลากรไม่ทันกับอัตราการจ้างงานในระดับปริญญาเอกทั่วภูมิภาค

- อันดับมหาวิทยาลัยไทย 16 แห่งแสดงอยู่ในตารางที่ 2

 

ผลการค้นพบที่สำคัญในระดับภูมิภาค

 

- มีมหาวิทยาลัยใหม่หนึ่งแห่งขึ้นมาติด 10 อันดับแรกในปีนี้ นั่นคือ Fudan University ของจีน ซึ่งไต่ขึ้นมา 4 ขั้น มาอยู่อันดับที่ 7 แซงหน้า Peking University ที่อยู่อันดับ 9

- โดยรวมแล้ว จีนมีมหาวิทยาลัยสามแห่งที่ติด 10 อันดับแรก สิงคโปร์มีสองแห่ง เกาหลีใต้มีหนึ่งแห่ง

- QS จัดอันดับมหาวิทยาลัย 425 แห่ง จาก 17 ประเทศในเอเชีย ซึ่งมากกว่าที่เคยมีมา ส่งผลให้การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS ในส่วนของเอเชีย มีภาพรวมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในเอเชียที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

ตาราง 1: ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียประจำปี 2018 ของ QS (10 อันดับแรก)

อันดับปี 2018          อันดับปี 2017             สถาบัน            ประเทศ/เขตแดน

 1                               3

NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (NTU)

สิงคโปร์

 2  

1

NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE (NUS)

สิงคโปร์

 3  

4

THE HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (HKUST)

ฮ่องกง

 4  

6

KAIST - KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

เกาหลีใต้

 5  

2

UNIVERSITY OF HONG KONG (HKU)

ฮ่องกง

 6  

5

TSINGHUA UNIVERSITY

จีน

 7  

11

FUDAN UNIVERSITY

จีน

 8  

7

CITY UNIVERSITY OF HONG KONG

ฮ่องกง

 9  

9

PEKING UNIVERSITY

จีน

 10  

8

THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG (CUHK)

ฮ่องกง

(C) QS Quacquarelli Symonds 2004-2017 http://www.TopUniversities.com/. All rights reserved.

 

วิธีการจัดอันดับ

 

QS ใช้วิธีการเฉพาะในการคำนวณการจัดอันดับ ซึ่งวิธีการถูกออกแบบมาเพื่ออธิบายถึงการแข่งขันที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค โดยมีตัวบ่งชี้ 10 ประการ ดังนี้

 

- ชื่อเสียงทางวิชาการ (วัดคุณภาพงานวิจัย)

- ชื่อเสียงนายจ้าง (วัดการจ้างงาน)

- อัตราส่วนคณาจารย์ต่อนักเรียน (วัดคุณภาพการสอน)

- จำนวนงานวิจัยต่อคณะ (วัดงานวิจัย)

- จำนวนการอ้างอิงต่องานวิจัย (วัดงานวิจัย)

- อัตราส่วนคณะที่เป็นสากล (วัดความเป็นสากล)

- บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก (วัดคุณภาพการสอน)

- อัตราส่วนของนักศึกษาต่างชาติ (วัดความเป็นสากล)

- นักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้า (วัดความเป็นสากล)

- นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ (วัดความเป็นสากล)

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดอันดับได้ที่ www.TopUniversities.com

 

ตาราง 2: ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียของ QS (ภาพรวมของไทย)

อันดับปี 2018

อันดับปี 2017

ชื่อสถาบัน

 50  

45

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 58  

61

มหาวิทยาลัยมหิดล

 97  

101

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 112  

104

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 149  

129

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 171=

161

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 178  

165

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 188=

185

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

261-270

288

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

301-310

288

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

321-330

301

มหาวิทยาลัยนเรศวร

331-340

323

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

341-350

362

มหาวิทยาลัยศิลปากร

391-400

-

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

401-450

-

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

401-450

400

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

(C) QS Quacquarelli Symonds 2004-2017 http://www.TopUniversities.com/. All rights reserved.

 

สามารถตรวจสอบการจัดอันดับทั้งหมดได้ที่ www.TopUniversities.com