สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดอบรม

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดอบรม

“การสร้างคุณค่าและพัฒนาบุคลิกภาพสู่องค์กรแห่งความสำเร็จ” โดย ดร.ธัญดา ธัญทิพพสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลิกภาพ มาถ่ายทอดความรู้

 

 

บุคลากรในองค์กรถือว่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร คุณภาพของบุคลากรที่มีอยู่ในแต่ละองค์กรนั้น นอกจากจะมีทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถตามตำแหน่งหรือภาระหน้าที่แล้ว “บุคลิกภาพที่ดี” ก็ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญยิ่ง ดังนั้น สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA)  ได้จัดอบรมภายใต้หัวข้อ “การสร้างคุณค่าและพัฒนาบุคลิกภาพสู่องค์กรแห่งความสำเร็จ” ด้วยการเชิญ ดร.ธัญดา ธัญทิพพสาร (ที่ 3 จากซ้ายมือ) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลิกภาพ มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพพนักงานของบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ หวังติดอาวุธให้เข้าใจความสำคัญของคุณค่าและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง เข้าใจคนร่วมงาน นำคุณค่าให้กับตนเองสู่องค์กร เพื่อความเป็นผู้นำและความสำเร็จขององค์กร

 

                                                                                                    

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

บริษัท ซี ทู วัน เอ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จำกัด:

คุณปรียา เทศนอก (ปุ่น) โทร. 099-465-5945 อีเมล์ [email protected]

คุณปณัชชา ปนัดดาภรณ์ (หนูนา) โทร. 081-668-0003 อีเมล์ [email protected]