กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุนการประชุมสุดยอด “CSR Asia Summit 2017”

กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุนการประชุมสุดยอด “CSR Asia Summit 2017”

แบ่งปันประสบการณ์และกลยุทธ์สู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุนการประชุมสุดยอด “CSR Asia Summit 2017” แบ่งปันประสบการณ์และกลยุทธ์สู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนในเอเชีย (CSR Asia) นำโดย มร. ริชาร์ด เวลฟอร์ด (ที่ 3 จากขวา) ประธาน จัดงาน “CSR Asia Summit 2017” การประชุมสุดยอดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภูมิภาคเอเชีย เพื่อระดมแนวคิดในการรับมือกับอนาคตเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Future Proofing Sustainable Business” ซึ่งในโอกาสนี้ กลุ่มทรู ในฐานะพันธมิตรด้านการสื่อสาร โดย ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ได้รับเชิญร่วมเสวนากับผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำในหัวข้อ "Asia's Ageing Mega-Trend : Big Challenges, Big Opportunities" เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอโอกาสทางธุรกิจและนวัตกรรมที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงอันท้าทายในอนาคตที่คาดการณ์ว่าเอเชียแปซิฟิค จะเป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนมากถึง 1.3 พันล้านคนในปี 2050 ทั้งนี้ CSR Asia Summit เป็นหนึ่งในการประชุมครั้งสำคัญประจำปีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในเอเชีย ที่รวบรวมเหล่าองค์กรชั้นนำและผู้นำทางความคิดด้านความยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านต่างๆ ในการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน