THANA สู้เพื่อเป้าหมาย

THANA สู้เพื่อเป้าหมาย

THANA จัดกิจกรรม T. COMMUN DAY ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 เสริมความแข็งแกร่งของทีม เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายร่วมกันนายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมกรผู้จัดการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ THANA ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารของบริษัท และบริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (TPD) ในเครือบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม T. COMMUN DAY ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทำงาน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของทีม เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายร่วมกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ทัพพวัฒน์ อติพิศาลกุล จิดาภา ประมวลทรัพย์
ฝ่ายการตลาด บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
โทร. 0-2886-4888 ต่อ 302, 08-5805-7444 โทร. 08-1817-7153
E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]