สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ ฉลองครบรอบ 50 ปี

สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ ฉลองครบรอบ 50 ปี

โดยนำเสนอนวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกรูปแบบใหม่ รวมถึงเตรียมเปิดให้บริการห้องพักรับรองผู้โดยสารแห่งใหม่

สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ ฉลองครบรอบ 50 ปี เส้นทางบินตรง กรุงเทพฯ – ไทเป อย่างยิ่งใหญ่ ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยนำเสนอนวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกรูปแบบใหม่ รวมถึงเตรียมเปิดให้บริการห้องพักรับรองผู้โดยสารแห่งใหม่ และเปิดใช้งานเครื่องบินลำใหม่อีกหลายลำ ซึ่งรวมถึงเครื่องบินแอร์บัส A350 ทั้งนี้เพื่อเสริมทัพอากาศยานในการให้บริการเที่ยวบินชั้นเลิศแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้สายการบินได้ตั้งเป้าการให้บริการแก่ผู้โดยสารบนเที่ยวบินไทเป – กรุงเทพฯ ที่จำนวน 670,000 คน