รางวัลเกษตรปลอดสารพิษแห่งปี

รางวัลเกษตรปลอดสารพิษแห่งปี

มนตรี บุญจรัส บอสใหญ่แห่งชมรมเกษตรปลอดสารพิษ รับรางวัล “ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน”จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

มนตรี บุญจรัส บอสใหญ่แห่งชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ยิ้มรับอย่างภูมิใจ หลังได้รับรางวัล “ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน” สาขาส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ ประจำปี 2560 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

... ถือเป็นแรงใจผลักดันการทำงานเพื่อสังคมในก้าวต่อๆ ไป และขอส่งต่อรางวัลแห่งความดีนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรหัวใจปลอดสารพิษ ที่เคียงข้างเสมอมาครับ ...