รพ.หัวเฉียว ให้บริการทำฟัน ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

รพ.หัวเฉียว ให้บริการทำฟัน ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

 

รพ.หัวเฉียว ให้บริการทำฟันสำหรับผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว เชิญชวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทุกท่าน ไม่จำกัดว่าโรงพยาบาลใด เข้ารับการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุดฯ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ภายใต้วงเงินคนละ 900 บาทต่อปี ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ผู้ประกันตนมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกทันตกรรม โทร.02-223-1351 ต่อ 3469, 3470