ฉลองครบรอบวันเกิด

ฉลองครบรอบวันเกิด

ฯพณฯ ดร. วิษณุ เครืองาม และ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ณ ห้องอาหารเดอะ เมย์ฟลาวเวอร์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ดร. สุมาลี อุทัยเฉลิม และ กลุ่มเพื่อน ร่วมกันจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดแก่ ฯพณฯ ศ. ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ณ ห้องอาหารเดอะ เมย์ฟลาวเวอร์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

ฝ่ายสื่อสารการตลาด  โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โทร. 0-2200-9000

สมหมาย โยคาพจร                               ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด                                        [email protected]

พงศิยา กิตติขจร                     ผู้อำนวยการฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเซอร์วิส                                      [email protected]

ภัทร์ศยา ฉาบกังวาล              ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด                                      [email protected]

กรรณิการ์ พฤกษ์กานนท์       เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์                                                [email protected]@com