เททองหล่อหลวงพ่อพุทธโชติทันใจ

เททองหล่อหลวงพ่อพุทธโชติทันใจ

ทอดผ้ากฐินสามัคคี เททองหล่อพระประธานหลวงพ่อพุทธโชติทันใจ ณ วัดทุ่งศาลา อ.บึงนาราง จ.พิจิตร