“เอ ธนกฤต” จากลูกชาวนาสู่นักธุรกิจร้อยล้าน

“เอ ธนกฤต” จากลูกชาวนาสู่นักธุรกิจร้อยล้าน

“เอ ธนกฤต” จากลูกชาวนาสู่นักธุรกิจร้อยล้าน มีในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นแรงบันดาลใจ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จนได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้ สำหรับคุณเอ-ธนกฤต  ผ่องใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีออนไวท์ ไทยแลนด์ จำกัด จากลูกชาวนาฝ่าฟันอุปสรรคผันตัวเองกลายมาเป็นนักธุรกิจหนุ่มร้อยล้าน โดยคุณเอได้ออกมาเผยหนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจด้วยความตื้นตันใจในครั้งนี้ว่า “อย่างที่ทราบกันว่าเอเป็นลูกชาวนา กว่าเอจะมีวันนี้ได้ เอต้องผ่านอุปสรรคต่างๆในชีวิตมามากมาย และสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้เอก้าวมาถึงจุดนี้ได้ คือ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับเรื่องของชาวนา เพราะพระองค์ทรงเห็นถึงความสำคัญของการทำนา ปลูกข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทย ชาวนาเปรียบได้กับกระดูกสันหลังของชาติ 

โดยพระราชดำรัสที่เอนำมาปรับใช้ในชีวิตคือ "...ในสมัยปัจจุบัน อาชีพเพาะปลูกนี้มีความสำคัญมาก เพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้น ของชีวิตมนุษย์ ถ้าเราไม่มีการเพาะปลูก ก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหาร หรือเป็นเครื่องนุ่งห่ม หรือเป็นสิ่งก่อสร้าง ฉะนั้นต้องทำการกสิกรรม..." (พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2521 จากหนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาข้าวไทย : หน้า 2)  จากพระราชดำรัสนี้ เอคิดว่าการที่เราประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ทุกอาชีพย่อมมีบทบาทหน้าที่ และความสำคัญอยู่เสมอ

ซึ่งเปรียบได้กับอาชีพชาวนา หลายคนอาจจะมองว่าอาชีพนี้รายได้น้อย เหนื่อย แต่จริงๆแล้ว อาชีพชาวนาเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่ายกย่องมากๆ นะครับ เพราะชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติ เป็นคนสร้างเอกลักษณ์ให้กับประเทศไทยของเรา ทำให้เราได้มีข้าวกิน พวกเขามีความอดทน และมีความขยัน ถ้าหากไม่มีพวกเขา เราก็จะไม่มีข้าวทานกัน และเอ ซึ่งเป็นลูกชาวนาก็จะไม่มีวันนี้ เพราะอาชีพชาวนานี่แหละครับ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เอได้ประสบความสำเร็จในชีวิต และมีอนาคตที่ดีได้จนถึงทุกวันนี้”  คุณธนกฤต  ผ่องใส กล่าวทิ้งท้าย

ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท จริงใจครีเอชั่น จำกัด

นิตยา (ยุ้ย) โทร. 087-987-7765 อภิญญา (อะตอม) โทร. 084-672-9966

ปุณฑริก(อิง)โทร. 081-908- 8173 /ฉัตรฑริกา (แครอท) โทร. 084-935-6004