สโมสรไลออนส์ กรุงเทพฯ ประชุมสามัญครั้งที่ 4/2560-2561

สโมสรไลออนส์ กรุงเทพฯ ประชุมสามัญครั้งที่ 4/2560-2561

สโมสรไลออนส์ กรุงเทพ (รัตนโกสินทร์) ประชุมสามัญครั้งที่ 4/2560-2561 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์ กรุงเทพฯ

ไลออน วิชิต  อำนวยรักษ์สกุล (นั่งที่ 2 จากซ้าย) นายกสโมสรไลออนส์ กรุงเทพ (รัตนโกสินทร์) เป็นประธานในการประชุมสามัญครั้งที่ 4/2560-2561 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์ กรุงเทพฯ ทุกฝ่าย เพื่อประชุมสรุปการทำงานในเดือนที่ผ่านมา และติดตามผลงานอื่น ๆ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งร่วมพิจารณาวาระเร่งด่วนด้านการให้ความช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาสตามนโยบายของสโมสรที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อส่วนรวมในปัจจุบันและอนาคต โดยมี ไลออน ดิเรก วงศ์ไวโรจน์ (ยืนที่ 5 จากซ้าย) และ เลดี้ไลออน เกษร วงศ์ไวโรจน์ (นั่งที่ 3 จากซ้าย) ผู้บริหารโรงแรมครอสทูไวบ์ บางกอก (สุขุมวิท 52) ให้เกียรติต้อนรับสมาชิกสโมสรไลออนส์ กรุงเทพฯ และเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เมื่อเร็ว ๆ นี้