พิธีเปิดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่  “STYLE”

พิธีเปิดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่  “STYLE”

วันอังคารที่  17 ตุลาคม   2560  เวลา  15.00 น.   ณ ห้องภิรัช คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์   ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วม    พิธีเปิดงานแสดงสินค้า ไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่  “STYLE   โดยการรวมงานแสดงสินค้า 3 งานรวมกันได้แก่ งานแสดงสินค้าแฟชั่น   และงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง (BIFF&BIL),  งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงของใช้ในบ้าน (BIG+BIH) และ               งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (TIFF)  ให้เป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติ ในวันอังคารที่  17 ตุลาคม   2560  เวลา  15.00 น.   ณ ห้องภิรัช คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  โดยมีประธาน,ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์  และสมาคมต่างๆ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้