TEAM GROUP Family day ปลูกปะการังปล่อยลูกปลาฉลาม

TEAM GROUP Family day ปลูกปะการังปล่อยลูกปลาฉลาม

ทีมกรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ นำคณะผู้บริหารพนักงานทีมกรุ๊ป ร่วมกิจกรรมปลูกปะการังบ้านหลังแรกให้ปลาก่อนโตออกสู่ท้องทะเล

ดร.สิรินิมิตร บุญยืน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ทีมกรุ๊ป กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ เปิดเผยว่า มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจดำเนินการมาครบรอบปีที่ 10 มุ่งมั่นให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนและดูแลด้านสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมปลูกปะการังและปล่อยลูกปลาฉลาม ณ หาดเตยงาม ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2

 

สำหรับวัตถุประสงค์หลักกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อการมาช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปลูกปะการังและการอนุบาลลูกปลาฉลาม และสร้างความสามัคคีในหมู่พนักงานในองค์กรให้ได้มาพบปะร่วมกิจกรรมนอกสถานที่กับครอบครัว โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นาวาตรี โชคชัย ชูตระกูล พร้อมคณะวิทยากร จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับและให้ความรู้ความเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล จากการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกิจกรรม เมื่อวันสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา