ฐานข้อมูลแบบเปิดมิติใหม่แห่งการเผยแพร่ถึงผลงานทางวิทยาศาสตร์

ฐานข้อมูลแบบเปิดมิติใหม่แห่งการเผยแพร่ถึงผลงานทางวิทยาศาสตร์

ฐานข้อมูลแบบเปิด: มิติใหม่แห่งการเผยแพร่และเข้าถึงผลงานทางวิทยาศาสตร์ผ่านช่องทางดิจิทัล

 

ณ สิ้นเดือนต.ค. 2560 มีวารสารวิชาการแบบเปิด หรือวารสารแบบเสรี (Open access journals) จำนวน 11,000 ฉบับที่เผยแพร่บทความ 2,322,691 ชิ้นต่อปี ดังเช่นที่ปรากฏในฐานข้อมูล Google Scholar สิ่งนี้ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ จากสิ่งพิมพ์แบบดั้งเดิม มาเป็นระบบดิจิทัล ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ยา และรายงานทางวิชาการอื่นๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เอกสารวิชาการแบบเปิด (Open access publications) ที่สามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์นั้น มีบทบาทสำคัญในการยกระดับกระบวนการโดยรวมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานแบบดั้งเดิม ซึ่งรวมถึงการแก้ไขและการทบทวนเนื้อหา โดยระบบการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการแบบเปิดสามารถดึงดูดมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ตลอดจนชุมชนวิทยาศาสตร์ อาจารย์และนักศึกษา รวมถึงบริษัทอิสระ ให้หันมาเผยแพร่และจัดเก็บผลงานของตนเองในรูปแบบดิจิทัล

Dr. Srinubabu Gedela ซีอีโอของ OMICS International ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการในปัจจุบันของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านระบบดิจิทัล โดยระบุว่า การเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แบบเปิด (Open access scientific publishing) ช่วยทลายกำแพงทางภาษา เนื่องจากผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สามารถถูกนำไปแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้โดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากผลงานนั้นได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการแบบเสรี Dr. Gedela กล่าวต่อไปว่า "อุตสาหกรรมของเรายังคงเดินหน้าพัฒนาต่อไป เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีความคุ้มค่า ราคาประหยัด หรือฟรี ให้สามารถเข้าถึงได้ในทุกมุมโลก แม้ในพื้นที่ที่ห่างไกลมากที่สุดก็ตาม อย่างไรก็ตาม ข่าวปลอมและบล็อกปลอมจำนวนหนึ่งกำลังทำลายชื่อเสียงของวารสารแบบเปิด โดยรับหน้าที่เป็นหุ่นเชิดของบรรดาผู้จัดพิมพ์ผลงานแบบมีค่าใช้จ่าย"

ปัจจุบัน วารสารวิชาการแบบเปิดได้เข้ามาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในสังคม โดยผู้จัดพิมพ์ชั้นนำเกือบทุกรายต่างยึดมั่นหรือเลือกใช้นโยบาย Open access journals ซึ่งจะกลายเป็นตัวกำหนดทิศทางของการเผยแพร่และจัดเก็บเอกสารวิชาการต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ Dr. Gedela เชื่อมั่นว่า "นี่คือสัญญาณที่ดี" ด้วยแรงสนับสนุนจากแวดวงวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นสถาบัน สมาคม หรือองค์กรกำกับดูแล ทุกภาคส่วนในชุมชนวิทยาศาสตร์จึงต่างหลั่งไหลกันเข้ามา หลังจากที่พวกเขาตระหนักถึงประโยชน์ที่ผู้คนจะได้รับจากวารสารที่เข้าถึงได้อย่างเสรีในรูปแบบดิจิทัล

OMICS International พร้อมด้วยพนักงานมากกว่า 2,500 คน ถือเป็นผู้บุกเบิกการเผยแพร่ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ รวมถึงการจัดงานเฉลิมฉลองสัปดาห์ Open access week ทั้งนี้ ด้วยความช่วยเหลือของนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 50,000 คนที่คอยทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการ OMICS International จึงสามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากที่มีวารสารเพียง 10 ฉบับในปี 2552 สู่วารสารที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewed journals) กว่า 1,000 ฉบับในปี 2560 และมีฐานผู้อ่านเพิ่มขึ้นแตะ 30 ล้านราย นอกจากนี้ OMICS Group ยังจัดการประชุมประจำปีด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์กว่า 3,000 รายการ ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรจากนานาประเทศ

ติดต่อ: [email protected] หรือโทร. 650-268-9744

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/569968/OMICS_INTERNATIONAL_150X30.jpg