ฉลองครบรอบ 50 ปี 3เอ็ม ประเทศไทย

ฉลองครบรอบ 50 ปี 3เอ็ม ประเทศไทย

ตอกย้ำการเป็นผู้นำนวัตกรรม พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0   ปรับโฉมใหญ่ “ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

3เอ็ม ประเทศไทย ฉลอง 50 ปีแห่งการเติบโต  จัดงาน 50 Years of Improving Every Live ตอกย้ำวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้น โดยมีงานเสวนา “กลไกการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0” ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาครัฐและเอกชนมาแลกเปลี่ยนแนวคิด พร้อมเปิดศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเรียนรู้ ที่ปรับโฉมใหม่ รองรับการเติบโตพร้อมส่งต่อองค์ความรู้สู่สังคมไทย

นางสาวนภาพร รัตนแสงหิรัญ กรรมการผู้จัดการบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย กล่าวว่า จากการดำเนินงานตลอด 50 ปีที่ผ่านมา บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นว่า 3เอ็ม เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยตามที่ตั้งใจไว้
นับจากนี้ บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตควบคู่ไปกับประเทศไทย พร้อมที่จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนไทยให้ลงตัวและสะดวกสบายได้มากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนทุกภาคส่วนในการต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์และยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ เพื่อเข้าสู่การแข่งขันอย่างทัดเทียมในภูมิภาคอาเซียน

ภายในงานยังได้รับเกียรติจากแขกคนสำคัญมากมาย ได้แก่ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, มร.กลิน ที เดวีส์ เอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท 3เอ็ม มาร่วมงานครั้งนี้ อาทิ ดร.คุณ วิมส์ รองประธานบริหาร 3เอ็ม เอเชีย, มร.พอล อาซิโท รองประธานบริหารฝ่ายขายและการตลาดองค์กร 3เอ็ม, มร.โจ ลู รองประธานบริหาร 3เอ็ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “ด้วยนโยบายของภาครัฐในการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ 4.0 ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเติบโตด้วยนวัตกรรม ดิฉันจึงเชื่อว่าความเข้มแข็งของบริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่อยู่
คู่กับประเทศไทยมายาวนานถึงครึ่งทศวรรษ รวมทั้งยังมีศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3เอ็ม
(3M Thailand Customer Technical Center) ในประเทศไทยที่ทันสมัย จะเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริม   และสนับสนุนภาครัฐในด้านความรู้ เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการให้โครงสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี   และความคิดสร้างสรรค์”

นอกจากนี้ 3เอ็ม ประเทศไทย ยังได้มีช่วงเสวนา ในหัวข้อ Science, A New Growth Engine for Thailand 4.0 โดยมีนางสาวนภาพร รัตนแสงหิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย พร้อมด้วย ตัวแทนจากภาครัฐ  นายณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ตัวแทนจากภาคการศึกษา ดร.รณกร ไวยวุฒิ หัวหน้าโครงการศูนย์นวัตกรรมกลางแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้บุกเบิกธุรกิจอีคอมเมิร์ชและอีมาร์เก็ตติ้งใน
ประเทศไทย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ

ทั้งนี้ 3เอ็ม ประเทศไทย ยังได้ถือโอกาสเปิดศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3เอ็ม     ประเทศไทย (3M Thailand Customer Technical Center : CTC) ที่มีการปรับโฉมเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระหว่างลูกค้าและนวัตกรรมของ 3เอ็ม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ โดยภายในศูนย์นอกจากมีพื้นที่ในการจัดแสดงสินค้า การสาธิตการใช้งาน และทดลองปฏิบัติจริง ยังเป็นศูนย์การฝึกอบรมให้แก่ลูกค้า สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน

สำหรับการครบรอบ 50 ปีของ 3เอ็ม ประเทศไทย ถือเป็นปีแห่งการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมภายใต้แนวคิด Improve every life ด้วย 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจตลาดผู้บริโภค (Consumer)         ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน (Electronics and Energy) ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ (Health Care)   ธุรกิจอุตสาหกรรม (Industrial) ธุรกิจความปลอดภัยและงานกราฟิก (Safety and Graphics) ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรม CSR เพื่อตอบแทนสังคมไทย และพร้อมที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

ติอต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ติดต่อ:

คุณสุจินดา ประสงค์ตันสกุล

บริษัท  3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

โทรศัพท์: 0.2260.8577

www.3M.com/th

Facebook.com/3Mthailand

พัณณิตา จันทร์รัตนกุล 090-636-3639

กัญญารัตน์ เกียรติชัยรินทร์ 064-949-6594

ธัญลักษณ์ สุจารีย์ 085-065-0004