สนช. พอใจผลตอบรับงาน i-INNOVATION THAILAND WEEK 2017

สนช. พอใจผลตอบรับงาน  i-INNOVATION THAILAND WEEK 2017

นับว่าประสบผลสำเร็จ กลุ่มเป้าหมายมีกระบวนทัศน์ด้านความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม พร้อมเปิดมุมมองใหม่ในการพัฒนานวัตกรรม

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เปิดเผยว่า “ผลตอบรับในการจัดงาน i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017 ในปีนี้ เป็นที่น่าพึงพอใจ เพราะถ้าพิจารณาจากมุมมอง และกระบวนทัศน์ด้านความคิดของผู้ที่เข้าร่วมงานแล้วต้องบอกว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี  เนื่องจากกลุ่มคนที่เข้ามาคุย เข้ามาปรึกษา รวมไปถึงขอความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ  จะมีเนื้อหาทีแน่นและตรงประเด็นในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มคนที่อยากจะเป็น ผู้ประกอบการ หรือ คนที่เป็นผู้ประกอบการแล้ว เริ่มที่จะมีการรับรู้การมองเทรนด์นวัตกรรม อีกทั้งยังนับได้ว่าเป็นการเปิดมุมมองทางความคิดด้านนวัตกรรม ซึ่งกันและกันได้อีกด้วย สำหรับแนวคิดการทำนวัตกรรมในปัจจุบันนั้นเราไม่สามารถทำนวัตกรรมคนเดียวได้ ต้องทำกันเป็นทีม นอกจากนั้นมีหลายคนที่คิดว่าการทำนวัตกรรมคือการทำวิจัยพัฒนาแล้วนำมาผลิตสินค้า ซึ่งนั่นก็เป็นส่วนหนึ่ง เพราะเป็นโมเดลนวัตกรรมเชิงเส้นตรง แต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่ทำ innovation ส่วนใหญ่จะทำตามวัตถุประสงค์ของตลาด หรือทำรูปแบบธุรกิจใหม่ไปสร้างตลาด ดังนั้นนวัตกรรมก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ และมีนวัตกรที่หลากหลายขึ้น เช่น ปีนี้เราพูดเรื่อง นวัตกรรมสื่อ (Media Innovation)  ดังนั้นคนที่ทำนวัตกรรมก็คือคนที่อยู่ในวงการสื่อ หรือนอกวงการสื่อที่กำลังคิดจะทำสื่อแบบใหม่ๆ ซึ่งไม่ใช่นักวิจัย  นักวิทยาศาสตร์   ในแง่ของนวัตกรรมสังคม คนที่ทำนวัตกรรมก็คือคนที่เผชิญอยู่กับปัญหาสังคม ที่ต้องแก้ปัญหาสังคมในชุมชน  แก้ปัญหาสังคมในระดับมหภาค 

ดังนั้น นวัตกรจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นวิจัย หรือ นักวิทยาศาสตร์อีกต่อไป           ในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก 60 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี เพราะนับว่าเป็นปีแรกที่ สนช. ได้ทำกิจกรรมในส่วนของ Innovation Solution ขึ้นมา โดยในปีต่อๆ ไปตั้งเป้าไว้ว่าจะมีความหลากหลายมากขึ้น  ทั้งนวัตกรรมการเงิน  การตลาดนวัตกรรม  เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคต่างๆ ทรัพย์สินทางปัญญา  การทำการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งตอนนี้เราสามารถแบ่งกลุ่มคนที่ทำอินโนเวชั่น ได้หลากหลาย ตั้งแต่คนที่ทำงานในระดับชุมชน  โอทอป รวมไปถึงนิสิตนักศึกษาที่อยากเป็น Startup  รวมทั้ง บริษัท Sme ที่เพิ่งเริ่มหันมามองว่า นวัตกรรม เป็นทางเลือกในการพัฒนาธุรกิจ หรือ ตัวบริษัท Sme ที่ทำงานกับ สนช.แล้วแต่ต้องการพัฒนาด้านนวัตกรรมเพิ่มเติม 

รวมทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่หันมาทำนวัตกรรมมากขึ้น เพื่อการขยายกิจการของตนเอง”           นายพันธุ์อาจกล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับแนวคิด (Theme) ปีหน้า เราจะทำเรื่องนวัตกรรมกับการเงิน (INNOVATION & FINANCE) โดยมีแนวคิดว่า จะทำอย่างไรให้นวัตกรรมกับการเงินผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ซึ่งจะไม่เพียงแต่ประเด็นด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) หรือ รูปแบบการเก็บข้อมูลที่ไม่มีศูนย์กลาง (Blockchain)  แต่ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนทางนวัตกรรม การเงินสำหรับนวัตกรรม การจัดการและบริหารโครงการนวัตกรรม การปรับเปลี่ยนในสถาบันทางการเงิน   ธนาคาร   บริษัทเงินทุนต่าง ๆ ที่จะมานำเสนอแง่มุมที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรม  การลงทุนด้านโครงการนวัตกรรม  การพัฒนากลไกใหม่ๆด้านการเงินทั้งภาครัฐ และเอกชน สำหรับปีหน้า สนช. ได้กำหนดวันที่จะจัดงาน i-NNOVATION THAILAND WEEK 2018 แนวคิด INNOVATION & FINANCE  ระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561” ซึ่งคาดว่าจะต้องยิ่งใหญ่และมีอะไรที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นต่อไป