ครั้งแรกของไทย CEBIT ASEAN Thailand 2018

ครั้งแรกของไทย CEBIT ASEAN Thailand 2018

CEBIT ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลก

อิมแพ็ค สุดปลื้มดอชเช่อ เมสเซ่ เอจี ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลกประกาศความร่วมมือเตรียมจัดงาน CEBIT ASEAN Thailand 2018ครั้งแรกในประเทศไทย ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

มิสเตอร์มาริอุส เฟสมัน รองประธานอาวุโสของ ดอชเช่อ เมสเซ่เอจีผู้จัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลกหรือ CEBITกล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการค้าขาย และได้ขยายเขตการค้าเสรีเป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเห็นได้จากการผนวกรวมคู่ค้าเข้ากับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน และเอเชียแปซิฟิกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เช่น ประเทศจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย จากศักยภาพและความสำคัญดังกล่าว จึงร่วมกับอิมแพ็ค ในการจัดงาน CEBIT ASEAN Thailand 2018 เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนรวมถึงการเปิดโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมนี้

โดยรูปแบบของงาน CEBIT ASEAN Thailandถูกออกแบบให้ใกล้เคียงกับงาน CEBIT หลักในประเทศเยอรมันซึ่งประกอบไปด้วย 4 เวทีหลัก ได้แก่ d!conomy, d!tec, d!talkและd!campusนับเป็นการผสมผสานงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ เข้ากับงานสัมมนา พร้อมความสนุกสนานในโซนเฟสติวัล นอกจากนี้ภายในงานยังมีพาวิลเลี่ยนจากนานาประเทศที่จะรวบรวมผู้จัดแสดงสินค้าจากทั้งทวีปยุโรปและทวีปเอเชียไว้ด้วยกัน เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลด้วย

มิสเตอร์ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวเสริมว่า CEBIT ASEAN Thailand ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่ท้าทายสำหรับอิมแพ็ค เพราะเป็นครั้งแรกของการจัดงานและเป็นช่วงการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีของประเทศไทย ที่กำลังเข้าสู่การปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมแบบ 4.0 มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำธุรกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมจัดแสดงงานอย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรกของไทยและภูมิภาคอาเซียน

ทางคณะผู้จัดงานได้รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่คลอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่น่าสนใจไว้ในงานเดียว อาทิการสื่อสารและเครือข่าย ดิจิทัลโซลูชั่นและการให้คำปรึกษาทางดิจิทัล (Digital Solution and Digital Consultant) โซลูชั่นทางการตลาดและการขาย (Marketing and Sales Solutions) เทเลแมติกส์(Telematics) และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องมือต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน (M2M หรือ IoT) ศูนย์ข้อมูล (Data Centers) เซิร์ฟเวอร์และที่จัดเก็บข้อมูลการเก็บข้อมูลการขายและข้อมูลการจ่ายเงิน (POS) และระบบแบงค์กิ้งโซลูชั่น(Banking Solution) ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีสำหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูล (Business Intelligence and Data Analytics) การวิจัยและนวัตกรรมสำนักงานอัจฉริยะ(Digital Office)และอื่นๆ อีกมากมาย โดย CEBIT ASEAN Thailand จะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมสารสนเทศและดิจิทัลในปัจจุบัน และเทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่ www.cebit-asean.com