"ไข่พระอาทิตย์ของพ่อ"

"ไข่พระอาทิตย์ของพ่อ"

วันศุกร์ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น.เลี้ยงผู้สูงวัย 150 คนและเป็นการรณรงค์ให้คนทุกวัย กินไข่ได้ทุกวันเนื่องในวันไข่โลก ณ สถานสงเคราะห์คนชรา

วันศุกร์ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. เรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง พร้อมสมาคมและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ร่วมกันจัดกิจกรรมคืนความสุขแก่ผู้สูงอายุ ด้วยการปรุงเมนู
"ไข่พระอาทิตย์ของพ่อ" เลี้ยงผู้สูงวัย 150 คน เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม และเป็นการรณรงค์ให้คนทุกวัย กินไข่ได้ทุก
วัน เนื่องในวันไข่โลก ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค2 
ผู้ประสานงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง : ณัฐกานต์ ปิงชัย โทร.090-983-8309