TPIPP คว้าเกียรติบัตรลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

TPIPP คว้าเกียรติบัตรลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ในงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2560 ในโอกาสที่โครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยชุมชนของบริษัทฯ ได้รับ

นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม (ซ้าย) รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายโรงงาน บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPP รับมอบเกียรติบัตรจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2560 ในโอกาสที่โครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยชุมชนของบริษัท ได้รับการรับรองลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย หรือ Thailand Voluntary Emission Reduction : T-VER เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว