รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายเรื่อง “เตรียมพร้อมความฉลาดให้ลูกน้อย”

รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายเรื่อง “เตรียมพร้อมความฉลาดให้ลูกน้อย”

ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น.

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “เตรียมพร้อมความฉลาดให้ลูกน้อย” โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท พญ.มนนภา ขุนณรงค์   สูตินรีแพทย์ ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์ ทันตแพทย์ และ พญ.จรินทรณ์ วงศ์ภากร กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด  โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ที่นั่งเท่านั้น ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว สำรองที่นั่งได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2223-1351 ต่อ 3126 

พัฒนาการของลูกน้อยทั้งด้านการพัฒนาสมอง อารมณ์จิตใจ และการเรียนรู้ สามารถเสริมสร้างได้โดยคุณแม่ ควรมีอารมณ์และจิตใจที่แจ่มใส ไม่เครียด เนื่องจากอารมณ์ของคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์ จะมีผลโดยตรงต่อทารกทั้งขณะอยู่ในครรภ์และหลังคลอด อีกทั้งการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง การพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยให้ทั้งแม่และลูกมีสุขภาพที่แข็งแรง