The iCon Group คว้ารางวัล THE MASTERPIECE OF INFLUENTIAL CEO ในงาน THBA 2022

The iCon Group คว้ารางวัล THE MASTERPIECE OF INFLUENTIAL CEO ในงาน THBA 2022

The iCon Group คว้ารางวัล THE MASTERPIECE OF INFLUENTIAL CEO ในงาน THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2022

อีกหนึ่งบทพิสูจน์คุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงศักยภาพทางธุรกิจของ The iCon Group ในงานรับรางวัล THBA 2022 : THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2022 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทย

วรัตน์พล วรัทย์วรกุล CEO The iCon Group สามารถคว้ารางวัล THE MASTERPIECE OF INFLUENTIAL CEO มาครอง ทั้งภาคภูมิใจและคุ้มค่า ที่ได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ที่สำคัญคือ ได้เปลี่ยน "ความฝัน" ของใครหลายๆ คนให้ "ประสบความสำเร็จ"

The iCon Group คว้ารางวัล THE MASTERPIECE OF INFLUENTIAL CEO ในงาน THBA 2022

The iCon Group คว้ารางวัล THE MASTERPIECE OF INFLUENTIAL CEO ในงาน THBA 2022