เปิดแล้ว! Amataya Wellness ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพด้วย "น้ำพุร้อนเค็ม" จ.กระบี่

เปิดแล้ว! Amataya Wellness ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพด้วย "น้ำพุร้อนเค็ม" จ.กระบี่

พร้อมเปิดให้บริการแล้ว "Amataya Wellness" ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพด้วย "น้ำพุร้อนเค็ม" แห่งแรกของไทย หนึ่งในโครงการนำร่องของ "คลองท่อมเฮอริเทจ" อ.คลองท่อม จ.กระบี่

Amataya Wellness (อมตยา เวลเนส) ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพด้วยน้ำพุร้อนเค็มแห่งแรกของไทย หนึ่งในโครงการนำร่องของ "คลองท่อมเฮอริเทจ" พร้อมเปิดให้บริการแล้วทั้งในส่วนของ Amataya Rehabilitation Hospital ที่ให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยจากโรค Stroke และโรคอื่นๆ ด้วยการใช้น้ำพุร้อนเค็มร่วมกับการทำกายภาพบำบัด และในส่วนของ Amataya Holistic Medical Treatment ที่ใช้ศาสตร์การรักษาด้วยการนวดแผนไทยผสมการแช่น้ำพุร้อนเค็มเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดตัว Amataya Wellness ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพด้วยน้ำพุร้อนเค็มแห่งแรกของไทย ซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่สำคัญโครงการแรก ภายในพื้นที่โครงการคลองท่อมเฮอริเทจ โดยมีแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมเป็นสักขีพยาน

นายแพทย์นพดล นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอมตยาเวลเนส กล่าวว่า Amataya Wellness ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะนำเอาคุณค่าของ "น้ำพุร้อนเค็ม" อำเภอคลองท่อม มาออกแบบและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในมิติของสุขภาพ โดย Amataya Wellness นับเป็นหัวรถจักรที่สำคัญของโครงการคลองท่อมเฮอริเทจ ในการขับเคลื่อนโครงการฯ และจะมีส่วนทำให้จังหวัดกระบี่ เข้าสู่การเป็นเมืองสุขภาพของโลกอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งไม่มีเพียงแค่ชาวไทยมาเยือน แต่ยังสามารถต้อนรับผู้คนที่รักสุขภาพมาจากทั่วโลกได้ด้วย  

เปิดแล้ว! Amataya Wellness ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพด้วย "น้ำพุร้อนเค็ม" จ.กระบี่

ความตั้งใจหลักนี้ จึงทำให้ Amataya Wellness แบ่งการให้บริการออกเป็นสองส่วนที่สำคัญคือ Amataya Rehabilitation Hospital และ Amataya Holistic Medical Treatment ด้วยศาสตร์การรักษาของทั้งการแพทย์แบบตะวันตกร่วมกับการแพทย์แบบตะวันออก พร้อมด้วยเอกลักษณ์ของ "น้ำพุร้อนเค็ม" อำเภอคลองท่อม ที่มีแร่ธาตุและมีอุณหภูมิเหมาะสม สามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ลดความดันโลหิต ลดการอักเสบของข้อ อาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก นอกจากนี้ ยังช่วยกระตุ้นระบบประสาท และลดการอักเสบของผิวหนัง เราจึงนำน้ำพุร้อนเค็มมาใช้เพื่อฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยที่ Amataya Rehabilitation Hospital เป็นองค์ประกอบสำคัญร่วมกับการทำกายภาพบำบัด และการนวดแผนไทย โดยเรามีพันธมิตรที่ดีอย่างโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ (TRPH) โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Ishii และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Bangkok Healthcare Service (BHS) เข้ามาช่วยบริหารจัดการในส่วนนี้

การใช้น้ำพุร้อนเค็ม เหมาะอย่างยิ่งในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke นอกจากนี้แล้วยังสามารถนำไปใช้บำบัดโรคและฟื้นฟูอาการป่วยอื่นๆ ได้อีกมาก เช่น อาการพาร์คินสัน โรคสะเก็ดเงิน อาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬา แผลเบาหวาน และอื่นๆ ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิด

สำหรับการบริการในส่วนของ Amataya Holistic Medical Treatment นั้น เรานำน้ำพุร้อนเค็มมาใช้ร่วมกับการนวดแผนไทย โดยมีทั้งบริการอาบแช่ สปา และนวดบำบัดอาการต่างๆ รวมไปถึงการนวดเพื่อผ่อนคลาย  และการแช่น้ำพุร้อนเค็มเพื่อกระตุ้นระบบประสาทและการไหลเวียนของโลหิตเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายในระยะยาว โดยในระยะต่อไป Amataya Wellness ยังมีแผนที่จะขยายการบริการส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น Regenerative Medicine ด้วย Cell Therapy และ Personalize Medicine ที่เป็นแผนการรักษาเฉพาะบุคคล รวมถึงการขยายพื้นที่เพื่อรองรับการเข้ามาใช้บริการที่เพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย
 
เปิดแล้ว! Amataya Wellness ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพด้วย "น้ำพุร้อนเค็ม" จ.กระบี่

นายวิชัย พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ บริษัท คลองท่อมเฮอริเทจ จำกัด กล่าวว่า การเปิดให้บริการของ Amataya Wellness และการเกิดขึ้นของโครงการคลองท่อมเฮอริเทจนั้น จะช่วยทำให้ภาพของจังหวัดกระบี่ที่ต้องการเป็นเมืองสุขภาพของโลกมีความเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ทั้งในการขับเคลื่อนในระดับระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน หรือ Andaman Wellness Economic Corridor หรือ AWC  รวมไปถึงในระดับของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่มีการกำหนดหมุดหมายไว้ให้จังหวัดกระบี่เป็นตัวแทนของเมืองแห่งสุขภาพของโลก เพราะจังหวัดกระบี่มีความครบครันในมุมของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีธรรมชาติที่งดงามทั้งทะเลและป่าเขาเป็นทุนอยู่แล้ว เมื่อผนวกรวมเข้ากับการนำ น้ำพุร้อนเค็ม ที่เป็นเอกลักษณ์ 1 ใน 5 ของโลกมาออกแบบมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ในแบบของ Amataya Wellness จึงมั่นใจว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับนานาชาติได้อย่างแน่นอน

Amataya Wellness (อมตยา เวลเนส) ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพด้วยน้ำพุร้อนเค็มแห่งแรกของไทย (ตั้งอยู่ที่ 88 หมู่ 7 ตำบลห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 เปิดให้บริการทั้งแบบผู้ป่วยใน (IPD) ที่ต้องการโปรแกรมการฟื้นฟูร่างกายโดยเฉพาะโรค Stroke และโรคอื่นๆ ร่วมกับการให้บริการแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และบริการดูแลรักษาสุขภาพในรูปแบบ Preventive Healthcare รวมถึงบริการอาบแช่น้ำพุร้อนเค็มและนวดแผนไทย ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร. 092-270-2589