"วราวุธ" ย้ำเป้าหมายเวที TCAC หวังลดคาร์บอน ก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ตามเป้าหมาย

"วราวุธ" ย้ำเป้าหมายเวที TCAC หวังลดคาร์บอน ก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ตามเป้าหมาย

"วราวุธ" ย้ำเป้าหมายเวที TCAC หวังลดคาร์บอน ก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ตามเป้าหมาย ลั่นไม่ใช่พูดแล้วทำ แต่ต้องทำแล้วจึงมาพูด พร้อมแสดงความมั่นใจทุกความร่วมมือจะเกิดเป็นรูปธรรม มีผลงานโชว์เวที COP27 ครั้งต่อไปได้

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย หรือ TCAC ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2565 ที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยเป็นการจัดงานภายใต้แนวความคิด "อนาคตไทย อนาคตโลก : โอกาสและความรับผิดชอบ"

นายวราวุธ กล่าวว่า การจัดงาน TCAC มีเป็นการจำลองรูปแบบการประชุม COP มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานด้าน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของประเทศไทย เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภาคท้องถิ่น นำเสนอเป้าหมาย และทิศทางการทำงาน เพื่อให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ตระหนักรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2050 และเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2065

"วราวุธ" ย้ำเป้าหมายเวที TCAC หวังลดคาร์บอน ก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ตามเป้าหมาย

นายวราวุธ กล่าวอีกว่า ประเทศไทยพร้อมบรรลุความร่วมมือกับทุกประเทศ และทุกภาคส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้แสดงเจตนารมณ์ไว้ และเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกัน โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดคาร์บอน และมุ่งหน้าไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG เชื่อว่า เวที TCAC จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม ที่จะสามารถนำไปประกาศต่อนานาประเทศ ในเวที COP ครั้งที่ 27 เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ใช่พูดแล้วทำ แต่ทำแล้วจึงมาพูด

สำหรับงานในครั้งนี้มีการปาฐกถาพิเศษ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภายใต้หัวข้อ "เป้าหมาย Net zero 2065" เพื่อย้ำเจตนารมณ์เป้าหมาย และมอบนโยบาย แนวทางรับมือ และตระหนักรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย และสภาพภูมิอากาศโลก พร้อมทั้งรับฟังถ้อยแถลงของตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 5 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี  ภาคใต้ จ.ภูเก็ต และภาคกลาง มี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนกล่าวถ้อยแถลงแนวทางและความร่วมมือลดการปล่อยคาร์บอน และก๊าซเรือนกระจก เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 

"วราวุธ" ย้ำเป้าหมายเวที TCAC หวังลดคาร์บอน ก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ตามเป้าหมาย "วราวุธ" ย้ำเป้าหมายเวที TCAC หวังลดคาร์บอน ก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ตามเป้าหมาย