"โออาร์" ทำพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันสถาปนาครบรอบ 4 ปี

"โออาร์" ทำพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันสถาปนาครบรอบ 4 ปี

คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมทำพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 4 ปี โออาร์

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน โออาร์ ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 4 ปี โออาร์ ณ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สำนักงานพระโขนง