ทายาทควรรู้ เช็กเงื่อนไข "สิทธิประกันสังคม" กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต

ทายาทควรรู้ เช็กเงื่อนไข "สิทธิประกันสังคม" กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต

เช็กเงื่อนไขการได้รับ "สิทธิประกันสังคม" ของทายาท กรณีผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 เสียชีวิต

เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่สามารถเกิดขึ้นได้กับพี่น้องประชาชนผู้ประกันตนทุกคนก็คือการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการทำงาน ซึ่งในกรณีการเสียชีวิตนั้นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงก็คือ ทายาท เช่น สามี-ภรรยา บิดา-มารดา, บุตร, หรือญาติพี่น้องของผู้ประกันตน 

ในส่วนของเงื่อนไขในการได้รับสิทธิของทายาทนั้น ผู้ประกันตน ม.33 และ ผู้ประกันตน ม.39 จะต้องเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนถึงแก่ความตายนั่นเอง 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของ สำนักงานประกันสังคม หรือที่ Line @ssothai และสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทายาทควรรู้ เช็กเงื่อนไข "สิทธิประกันสังคม" กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต